Ώρες διαλειμμάτων

Οι καθηγητές

Λίστα των καθηγητών του σχολείου σήμερα.

Ιωάννα Τσαγκάρη

Καθηγήτρια, ΠΕ01 - θεολόγος

Βασιλική Παπαχριστοφίλου

Καθηγήτρια, ΠΕ02 - φιλόλογος

Αλεξάνδρα Βαρβατσούλη

Καθηγήτρια, ΠΕ02 - φιλόλογος

Ελπίδα Δεγαΐτη

Καθηγήτρια, ΠΕ02 - φιλόλογος

Καλομοίρα Παντελή

Καθηγήτρια, ΠΕ02 - φιλόλογος

Παναγιώτα Κολοσκόπη

Καθηγήτρια, ΠΕ02 - φιλόλογος

Ιωάννης Νικολακόπουλος

Καθηγητής, ΠΕ03 - Μαθηματικός, υποδιευθυντής

Δήμητρα Καμπύλη

Καθηγήτρια, ΠΕ03 - μαθηματικός

Παντελής Μπαζάνος

Καθηγητής, ΠΕ04 - χημικός, διευθυντής

e-mail: pbazanos[_at_]sch[_dot_]gr

web: http://users.sch.gr/pbazanos

Αργυρώ Μπακάλη

Καθηγήτρια, ΠΕ04 - βιολόγος, υπεύθυνη Σ.Ε.Φ.Ε

Ευσταθία Χρονοπούλου

Καθηγήτρια, ΠΕ04 - φυσικός

Αναμπέλλα Φαστρέ

Καθηγήτρια, ΠΕ05 - γαλλικής φιλολογίας

Άννα - Μαρία Στυλιανού

Καθηγήτρια, ΠΕ07 - γερμανικής φιλολογίας

Μαριάνθη Πετροπούλου

Καθηγήτρια, ΠΕ11 - φυσικής αγωγής

Ιουλία Βαβάτσικου

Καθηγήτρια, ΠΕ17 - τεχνολογίας

Παναγιώτα Καράμπελα

Καθηγήτρια, ΠΕ01 - θεολόγος